נפתחה חנות עודפים ברח' מרקוני 18 בצ'ק פוסט בחיפה!

מדיניות משלוחים

מדיניות ביטולים והחזרות

ביטול הזמנה עד 48 שעות מפתיחתה יחויב בעמלה של 5%. מעבר לזמן הזה ועד שבועיים מפתיחתה ביטול הזמנה יגרור חיוב של 30% מערך ההזמנה.

 

ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד לחברה באמצעות אי-מייל homedan2022@gmail.com

 

למען הסר ספק, מובהר כי רוכש באתר לא יוכל להחזיר או להחליף מוצרים אשר יוצרו לפי הזמנה שלא בגלל מפגם במוצרים או אי התאמה להזמנת הרוכש.

 

החברה זכאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. במידה והזמנה תבוטל תחזיר החברה לרוכש את מלוא התשלום החברה איננה חייבת לנמק את סיבת הביטול.

 

לא ניתן להחזיר מוצרים במידה ומצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הרוכש, שנפגמו ו/או שניזוקו ו/או שהתקלקלו ו/או שהרכבה נעשתה ע"י הלקוח.

הרכישה

 

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ביצוע ההזמנה יחל רק לאחר קבלת אישורה ע"י חברת האשראי.

 

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כחוק.

 

החברה רשאית להפסיק מכירת מוצרים לפי שיקול דעתה ולא לאפשר רכישה באתר במידה ותראה לנכון.

 

שינוי הזמנות

ניתן לבצע שינוים בהזמנה עד 48 שעת מפתיחתה, או עד הורדת ההזמנה לייצור במידה ותואמה עם המזמין (המוקדם מביניהם). אין שינוים מעבר לזמן הזה.

אחריות

אחריות החברה מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה. האחריות למוצרים ניתנת לתקופה של שנה מיום הרכישה, או שנרשם אחרת במודעה.

 

האחריות תהיה בתוקף אך ורק לרוכשים המחזיקים את הוכחת הרכישה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהרוכש להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

 

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.

 

הזזת מוצר לאחר ההתקנה בבית הלקוח שלא ע"י מתקין מטעם החברה מבטלת את האחריות למוצר.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או שימוש שגוי במוצרים לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור גניבה, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצרים לכתובת שנמסרה על ידו הרוכש בעת הרכישה תוך 21 ימי עסקים, אלא אם כן צויין אחרת בגוף המוצר, ואלא אם איחור או אי-אספקה, נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה

logo בניית אתרים