נפתחה חנות עודפים ברח' מרקוני 18 בצ'ק פוסט בחיפה!

תקנון

 1. תנאי שימוש

   

  ברוכים הבאים לאתר הום ליין רהיטים ישירות לבית הלקוח

  ע.מ מס 069958031 כתובת קרית האמנים קציר.

   

  האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית בה ניתן לרכוש מגוון רחב של רהיטים לבית.

   

  כל האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

   

  שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר.

   

  בשימוש באתר הינך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל ותבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

   

  מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

   

  הגדרות

  "האתר" – אתר האינטרנט: הום ליין ו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

  "המשתמשים" ו/או "הגולשים" ו/או "הלקוחות"– הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו הזמנה באמצעות האתר, או מי מטעמם.

  "השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע באתר.

  רישיון שימוש מוגבל

  בכפוף לציות לתנאי התקנון, ניתן לך רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.

  השימוש בשירותי האתר הינו לצרכים אישיים בלבד, ובהתאם לחוק.

  ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי ההתקשרות.

  לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש ו/או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי ו/או כללי השימוש באתר, ו/או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה ו/או לא התבצע שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים ו/או על-פי כל דין מקובל אחר.

  האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

  חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או שימוש בלתי סביר.

  הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

  הגבלת אחריות האתר

  המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית. יצוין, כי ייתכנו שינויים בגוון המוצרים בין המוצג באתר לבין המציאות.

  לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר מקובל. להנהלת האתר שמורה הזכות לא לאשר הזמנות שלא נקלטו באופן תקין במחשביה.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעולה לרבות במקרים הבאים: (א) תקלה טכנית אשר מנעה או יכולה לשבש את אופן הגלישה באתר ו/או הזמנת השירות. (ב) פעולות בלתי חוקיות ו/או פעולות העומדות בניגוד לתקנון זה על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר. (ג) בכל מקרה שבו ארעה טעות בפרטים המתפרסמים ,לרבות טעות במחיר או הימצאות המוצר במלאי.

  האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להפסיק פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.

  הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר ע"פ שיקול דעתה וכל שינוי יהיה מחייב מיום פרסומו.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות מחירים באתר על פי שיקול דעתה.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.

  האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

  האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).

  בעלות בקניין הרוחני

  כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות תמונות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, וכדומה.

  חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

  כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

  אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.

  מדיניות פרטיות

  הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.

  מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.

  האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.

  בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

  האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

  אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

  שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

  טיפול במחלוקות.

  טיפול בבעיות טכניות.

  שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

  פיקוח על קיום תנאי שימוש אלו והגנה על זכויות החברה.

  כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

  הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.

  בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל. ומה לגבי הוספת הזמנה חדשה הסעיף מתייחס גם לזה.

  האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

  המשתמש רשאי בכל שלב להגיש בקשה למחיקת חשבונו הפרטי מהאתר על ידי שליחת מייל לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל. אולם, ידוע למשתמש כי מחיקת החשבון לא תמחק באופן אוטומטי את פרטיו ממאגר המידע של החברה ולחברה יש את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש וזאת בהתאם לחוק, כך גם לשמור היסטוריית רכישות.

  ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").

  אופן התשלום ואישור רכישה

  התשלום לאתר הינו עבור הזמנת הפריטים. המחיר לא כולל את השירות שיינתן על ידי נותן השירות ו/או את משלוח המוצר. עלויות המשלוח ומועד אספקת המוצרים, משתנות בהתאם לעיר המגורים; עלויות המשלוח ומועד אספקת המוצרים תימסר ללקוח עם קבלת אישור הזמנה מהאתר.

  כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ ויכולים להשתנות מעת לעת.

  הסכומים לא כוללים אחריות על נזק לתחולת הבית של הלקוח. הלקוח מתחייב לבטח עצמו ולשאת בכל התשלומים הנדרשים בחוק.

  בעת ביצוע הזמנת השירותים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.

  המשתמש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.

  המשתמש מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

  לאחר ביצוע הרכישה, יישלחו אישור הזמנה, לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בעת ההזמנה. רק לאחר קבלת אישור ההזמנה כאמור בדוא"ל חוזר, תשתכלל העסקה ובכך יהיה בכדי לחייב את האתר והגולשים.

  הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

  באחריות הלקוח לוודא כי מידות המוצר שהוזנו באתר בעת הרכישה מתאימות ומדויקות לצרכיו, כאשר טעות במידות המוצר לא תהווה טעם לביטול העסקה; ככל וניתן יהיה לתקן את הטעות, יישא הלקוח בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות משלוח כפול (מבית הלקוח לחנות המפעל וחזרה) וביצוע התיקון המבוקש.

  רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידי הלקוח.

  משלוחים

  מובהר כי עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצג באתר. החברה מספקת הן מוצרים בהזמנה אישית. זמן אספקת המשלוח משתנה בין המוצרים כאמור, במידה ומשתמש רכש שני מוצרים, אלו יסופקו בנפרד; אלא אם הודיע המשתמש כי ברצונו לקבל המוצרים ביחד, ואז תהיה החברה אחראית לספק המוצרים בהתאם למניין הימים הארוך מבין השניים.

  העלויות וזמני אספקת המוצרים משתנים בהתאם למוצר .

  האתר לא מבצע משלוחים לדרום מערד וליישובי אילת והערבה.

  העלות בדבר משלוח המוצר תינתן באישור ההזמנה שיתקבל לדוא"ל שסיפק הלקוח. ראו בהרחבה "מדיניות משלוחים" בהמשך.

  יובהר כי באחריות הלקוח לעדכן את חברת השליחויות ו/או את האתר בדבר דרישות מיוחדות לטובת ביצוע המשלוח כגון הצורך במנוף להכנסת המוצר לבית הלקוח. הלקוח יישא בעלות הנדרשת לשם ההובלה המיוחדת וזאת בנוסף על עלות המשלוח.

  ככל והלקוח לא עדכן את האתר ו/או החברה כאמור בסעיף 7.2.5 לעיל בדבר דרישות מיוחדות לביצוע ההובלה, וחברת ההובלה הגיעה אל בית הלקוח ואין בשליטתה להכניס המוצר לבית הלקוח, יישא הלקוח בכל העלויות הדרושות לטובת הכנסת המוצר לבית הלקוח, לרבות הזמנת מנוף ו/או תשלום עבור שליחות נוספת ככל ותידרש.

  הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי

   

  כל   הטובין מיוצרים במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

   

  יובהר:

  בריהוט שהותאם במיוחד עבור לקוח (מידות, צבע וכו') לא ניתן לבטל את ההזמנה .

  החברה מתחילה פעילות מיד לאחר אישור הרכישה, ואין באפשרותה לבטל פעילויות כגון אלו.

  לצורך אספקת השירותים החברה רוכשת שירותים ייעודיים מצדדים שלישיים מיד עם אישור הרכישה. על כן – עסקה מסוג זה אינה ניתנת לביטול.

  הוראות ת' 2 לתקנות הגנת הצרכן תשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), קובעת כדלקמן:

  (2)  לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;

  למען הסר ספק – הרכבת הריהוט הינה עשיית שימוש בידי הצרכן הרוכש ועל כן – לאחריה, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

  האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

  עדכון תנאי ההתקשרות

  האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

  כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

  שיפוי

  המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או הדין.

  במידה ותפר את תנאי השימוש אלו או החוק, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

  מקום השיפוט

  כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

  הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

  כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לאתר אשר מקום מושבה ב אמסטרדם 15, שדרות.

  המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

  דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

   

  מדיניות משלוחים

   

  זמן אספקת המוצר

   

  זמני אספקת המוצרים כדלקמן:

  21 ימי עבודה- שלא נכלל בספירה שישי ,שבת ,ערב חג ,חג ,חול המועד, וחגי אחינו המוסלמים.

  האתר לא מבצע משלוחים דרומית לערד וליישובי אילת והערבה.

  החברה מספקת מוצרים בהזמנה אישית בלבד.

  עלות המשלוח

   

  עלות המשלוח הינה בעבור שינוע המוצר/ים התקנתם. בהתאם לכך עלות המשלוח משתנה בהתאם לסך המוצרים שהוזמנו וסוג המוצרים בהזמנה.

  עלות הסופית של המשלוח תישלח למשתמש במסגרת "אישור ההזמנה" שיתקבל מהאתר לכתובת הדוא"ל שסיפק המשתמש; להלן מספר פרמטרים אשר יש בהם בכדי להשפיע על עלות המשלוח:

  קומת הדירה בבניין ללא מעלית – עלות המשלוח כוללת הובלה, הכנסת והרכבת המוצר/ים עד קומה 3; מעבר לכך, יישא המשתמש בעלות של 50 ₪ נוספים עבור כל קומה.

  קומת הדירה בבניין עם מעלית – במידה וניתן יהיה להכניס המוצר/ים למעלית לא יישא המשתמש בתשלום נוסף; אולם ככל ולא ניתן יהיה להכניס המוצר/ים למעלית ו/או המעלית לא תהא בשימוש, מעבר לקומה 3, יישא המשתמש בעלות של 50 ₪ עבור כל קומה.

logo בניית אתרים